Strona G?ówna O nas Artyku?y Nasze Zdj?cia Forum Download Linki
Kwiecień 28 2017 00:26:58   
Nawigacja

Menu G?owne

Strona G?ówna
O nas
Lista Ptaków Gminy
Ciekawe Miejsca
Informacje powrotne
Artyku?y
Nasze Zdj?cia
Prezentacje
Forum
Download
Linki
Kontakt
Szukaj
Strefa U?ytkownika

Dodaj obserwacj?
Web Statistics
obr?czkowanie 2015
Bieżace Obserwacje
Ptasie
 
27.02.2017r.
-bernikla bialolica (Branta leucopsis)- 22,
-ges krotkodzioba (Anser brachyrhynchus)- 3, -labedz krzykliwy (Cygnus cygnus)- 89.
Miedzylesie
Jerzy Dabrowski, Damian Leligdowicz

27.02.2017r.
-bernikla bialolica (Branta leucopsis)- 5.
Ciesle
Jerzy Dabrowski

27.02.2017r.
-labedz krzykliwy (Cygnus cygnus)- 62.
Ciesle
Jerzy D?browski

23.01.2017r.
-gorniczek (Eremophila alpestris)- ~60.
Pacholewo
Waldemar Glowski

19.01.2017r.
-dzierlatka (Galerida cristata)- 21.
Prusce
Artur Lange

19.01.2017r.
-Zuraw (Grus grus)- 32.
Mikolajewo
Artur Lange

14.01.2017r.
-labedz krzykliwy (Cygnus cygnus)- para + 4 juv.
Miedzylesie
Jerzy Dabrowski

3.01.2017r.
-jemioluszka (Bombycilla garrulus)- ~150.
Ciesle
Artur Lange

28.12.2016 r.
-labedz czarnodzioby (Cygnus columbianus)- 5 + 3 - przelot.
Laskowo
Artur Lange

4.12.2016 r.
-kormoran (Phalacrocorax carbo)- 108 - przelot.
Owczeg?owy
Jerzy Dabrowski

7.11.2016 r.
-kulik wielki (Numenius arquata)- 2.
Laskowo
Artur Lange

7.11.2016 r.
-jemioluszka (Bombycilla garrulus)- ~30.
Prusce
Adam Bosacki

6.11.2016 r.
-czapla biala (Egretta alba)- 17.
Cie?e
Jerzy Dabrowski

2.10.2016 r.
-dymówka (Hirundo rustica)- 2.
Cie?le
Jerzy D?browski

29.09.2016 r.
-dymówka (Hirundo rustica)- 5 - przelot.
Cie?le
Jerzy D?browski

26.07.2016 r.
-kuropatwa (Perdix perdix)- samica z 14 pull.
Laskowo
Artur Lange

24.07.2016 r.
-czapla bia?a (Egretta alba)- 5, -czapla siwa (Ardea cinerea)- 1.
Cie?le, ?wirownia
Jerzy D?browski

30.05.2016 r.
-kania czarna (Milvus migrans)- 1,
Cie?le, rz. Rudka
Jerzy D?browski

10.05.2016 r.
-jerzyk (Apus apus)- 2,
Rogo?no
Jerzy D?browski

8.05.2016 r.
-g?gawa (Anser anser)- 1 para z 5 pull.
Jez. Rogozi?skie, Owczegó?owy
Beata Kubiak

9.04.2016 r.
-dymówka (Hirundo rusticaa)- 1
Cie?le
Jerzy D?browski

9.04.2016 r.
-pliszka ?ó?ta (Motacilla flava)- 2
Cie?le
Jerzy D?browski

5.04.2016 r.
-dudek (Upupa epops)- 1
Cie?le
Artur Lange

4.04.2016 r.
-brodziec samotny (Tringa ochropus)- 2
Cie?le - ?wirownia
Jerzy D?browski

3.04.2016 r.
-bocian bia?y (Ciconia ciconia)-1 na gnie?dzie
Rogo?no - ul. Wyszy?skiego
Jerzy D?browski

2.04.2016 r.
-bocian bia?y (Ciconia ciconia)-1
Pru?ce
Jerzy D?browski

2.04.2016 r.
-bocian bia?y (Ciconia ciconia)-1 na gnie?dzie
Rogo?no - ul. W. Pozna?ska
Beata Kubiak

31.03.2016 r.
-b?k (Botaurus stellaris)-1 hucz?cy,
-?wistun (Anas penelope)-30,
-g?gawa (Anser anser)- 42 ad. + 11 pull,
-?yska (Fulica atra)-25.
Boguniewo
Jerzy D?browski

30.03.2016 r.
-bocian bia?y (Ciconia ciconia)-1 na gnie?dzie
Studzieniec
Dariusz Gracz

30.03.2016 r.
-b?otniak stawowy (Circus aeruginosus)-1 samiec
Sierniki
Artur Lange

24.03.2016 r.
-kania ruda (Milvus milvus)-1
Laskowo
Artur Lange

20.03.2016 r.
-pierwiosnek (Phylloscopus collybita)-2
Cie?le
Jerzy D?browski

17.03.2016 r.
-pliszka siwa (Motacilla alba)-2
Laskowo
Artur Lange

20.01.2016 r.
-?uraw (Grus grus)-2
Garbatka
Mariusz Niemier

20.01.2016 r.
-jemiou?uszka (Bombycilla garrulus)- ~30
Rogo?no, ul.. Ko?ciuszki
Jerzy D?browski

16.01.2016 r.
-wodnik (Rallus aquaticus)- 1
Rogo?no, rz. Ma?a We?na
Jerzy D?browski

[wiecej...]
Lipiec
Mieniak T?czowiec - Apatura iris
Mieniak Stru?nik - Apatura ilia
Obserwacje w lasach okolic Siernik (dzi?ki Markowi)

25 kwiecie? 2010
Rusa?ka ?a?obnik - Nymphalis antiopa (pierwsze spotkanie w naszej gminie)

21 marzec 2010
pierwszy motyl tego roku Latolistek cytrynek
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 53
Nieaktywowany Użytkownik: 331
Najnowszy Użytkownik: Bernard
ostatnie zdj?cia
Kowaliki (Sitta europaea) i bogatki (Parus major)
Kowaliki (Sitta euro...

Dzi?cio? du?y (Dendrocopos major)
Dzi?cio? du?y (Dendr...

Jaki to ptak?
Jaki to ptak?

?o?
?o?

Kobczyki
Kobczyki

Kobczyk
Kobczyk

Szpak
Szpak

Zaj?c
Zaj?c

Witamy
Witamy na portalu "Ptaki okolic Rogozna"

gatunki zaobraczkowane w 2017 r. lacznie: 15 - nowe: kos, sikora uboga, trznadel, mysikrólik, grubodziób, jemioluszka, kowalik, zieba, czarnoglowka, dzieciol duzy, mazurek, wrobel, dzwoniec, bogatka, modraszka.
KOLEJNY NOWY GATUNEK - ?O?NA
W dniu 8 maja br. widzia?em w Cie?lach przelotne stadko ?o?n (Merops apiaster) licz?ce 17-20 osobników. Tym samym lista ptaków Gminy Rogo?no liczy obecnie 233 gatunki. Ptaki lecia?y lu?n? grup? na pó?noc i nie by?o czasu na podziwianie ich kolorowego upierzenia. Na szcz??cie zna?em g?os tego gatunku z kolonii l?gowej na terenie Wielkopolski, bo to w?a?nie ich charakterystyczny g?os zwróci? moj? uwag?, zanim ptaki wy?oni?y si? zza krzewów porastaj?cych ??ki. Przelecia?y w odleg?o?ci kilkunastu metrów, wi?c by?y doskonale widoczne - niestety trwa?o to bardzo krótko.
?o?ny gniazduj? u nas w po?udniowo-wschodniej cz??ci kraju, ale w ostatnich latach coraz cz??ciej zak?adaj? ma?e kolonie l?gowe w innych cz??ciach kraju. Gniazduj? podobnie jak brzegówki, kopi?c norki l?gowe w pionowych skarpach.
Jerzy D?browski
WODNICZKA NAD WE?N?
W dniu 2 maja 2016 r. o godz. 7.00, w czasie weekendowaego ?apania w trzcinowisku w pobli?u uj?cia Ma?ej We?ny do We?ny w Cie?lach z?apa?a si?, po raz pierwszy w okolicach Rogo?na, wodniczka (Acrocephalus paludicola) i tym samym lista ptaków Gminy Rogo?no zawiera obecnie 232 gatunki. O tej porze licznie ?api? si? w trzcinach rokitniczki (Acrocephalus schoenobaenus) - na tym ?apaniu by?o ich 30. Przez wszystkie lata obr?czkuj?c rokitniczki marzyli?my o tym, ?eby kiedy? z?apa?a si? bardzo do niej podobna, ale bardzo rzadka wodniczka - no i doczekali?my si?. O godzinie 9.25 z?apa?a si? jeszcze jedna, jakby na potwierdzenie, ?e to nie by? sen.
Wodniczki gniazduj? w Polsce tylko w dolinach Biebrzy i Narwi, na Karsiborze w uj?ciu ?winy, torfowiskach na lubelszczy?nie oraz nielicznych rozproszonych stanowiskach w innych cz??ciach kraju. Ich typowym ?rodowiskiem l?gowym s? rozleg?e turzycowe ??ki; no ale do tych optymalnych miejsc jako? tyrzeba dolecie?. Okazuje si?, ?e w tym roku przynajmniej dwie wodniczki wybra?y drog? przez Rogo?no.
Jerzy D?browski
?ab?d? z We?ny
W dniu 6 wrze?nia 2008 roku podj?li?my prób? zaobr?czkowania rodziny ?ab?dzi gniazduj?cych na stawie przy pa?acu w We?nie. Próba zak?czy?a si? po?owicznym sukcesem - z pary wodz?cej 6 m?odych z?apali?my i zaobr?czkowali?my samic? i 3 m?ode. Praca by?a pe?na po?wi?cenia - pierwszy raz p?ywa?em w ubraniu i butach.
Powodem napisania tego newsa jet fakt stwierdzenia jednego z zaobr?czkowanych wówczas m?odych. W dniu 3 pa?dziernika 2015 r. Marzena Jachimowicz spotka?a tego ptaka na starorzeczu Odry ko?o Zielonej Góry. Jak wida? na zdj?ciu do??czonym do informacji powrotnej, nasz ptak jest ju? doros?ym - 7-letnim samcem i ma partnerk?. Niestety nie wida? przy nich m?odych. Mo?e kolejne sezony tej pary b?d? bardziej udane i otrzymamy jeszcze wiele wiadomo?ci o naszym ?ab?dziu.
Jerzy D?browski
MAMY KOLEJNY GATUNEK
W dniu 1 wrze?nia 2015 r. w Budziszewku zaobserwowano samic? kobczyka Falco vespertinus. Jest to pierwasze stwierdzenie tego gatunku na terenie Gminy Rogo?no.
Kobczyk jest 231 gatunkiem na li?cie ptaków gminy. Autorem obserwacji jest Grzegorz D?browski.
Kobczyki od dwóch lat licznie pojawiaj? si? w Polsce. W tym roku od pewnego czasu soko?y te by?y odnotowywane w okolicach Ryczywo?u i Budzynia w stadkach nawet do kilkunastu osobników. By?o wi?c kwesti? czasu, komu uda si? te ptaki wypatyrze? w granicach Gminy Rogo?no.
Jerzy D?browski
S?DZIWE BOCIANY
W dniu 26 czerwca 1993 roku zaobr?czkowa?em w Nininie, gm. Ryczywó? dwoje piskl?t bocianów bia?ych gniazduj?cych na nieczynnym kominie. Od tamtego czasu obr?czkowa?em pisklaki z tego gniazda kilkakrotnie; równie? w tym roku. Ale ten rok jest szczególny, bo w dniu 14 lipca br. Marcin Tobó?ka odczyta? obr?czk? na bocianie gniazduj?cym we wsi Golejewo ko?o Rawicza i by?a to obr?czka za?o?ona przeze mnie 26.06.1993 r. w Nininie. Mój pisklak jest dzi? s?dziwym samcem - ma 22 lata i jest ojcem rodziny gniazduj?cej na platformie zamontowanej na s?upie energetycznym. Ptak za?o?y? rodzin? w odleg?o?ci 130 km na po?udnie od miejsca w którym przyszed? na ?wiat. Obr?czka jest w bardzo dobrym stanie, wi?c jest szansa na dalsze informacje o tym bocianie, który jest aktualnie jednym z najstarszych bocianów w Polsce.
Nieco wcze?niej, bo w dniu 19.06.2015 r. we wsi S?omianka na Podlasiu Micha? Polakowski odczyta? obr?czk? na bocianie, którego zaobr?czkowa?em jako piskl? w Wyszynkach, gm. Budzy? w dniu 27.06.1998 r. Ten ptak ma ju? te? s?uszny wiek - 17 lat. ?yje obecnie 389 km na wschód od miejsca,w którym przyszed? na ?wiat. Tem bociek nosi stalow? obr?czk? - trudn? do odczytania, ale niezniszczaln?.
Mam nadziej?, ?e autorzy tegorocznych odczytów sprawdz? w przysz?ym roku, czy "moje" ptaki ponownie przylecia?y do swych gniazd.
Jerzy D?browski

Strona 1 z 19 1 2 3 4 > >>
Ostatnie Komentarze
Jurek dnia listopad 17 2016 08:45:13

W dniu 12 listopada 2016 drzewa by?y jeszcze bardziej bia?e (ale ?ywe), bo siedzia?o na nich ok. 180 kormoranów. Jak robi?em to zdj?cie by?o ich ok. 50.
Zobacz Komentarze Galerii
Jurek dnia październik 16 2016 13:01:53

Na dzie? 15.10.2016 r. lista liczy 233 pozycje.
Przyby?y nast?puj?ce gatunki:
231 - kobczyk (Falco vespertinus)
232 - wodniczka (Acrocephalus paludicola)
233 - ?o?na (Merops apiaster)
Zobacz Komentarze Dodatkowych Stron
jamarzanka dnia lipiec 11 2016 14:11:09

Witam serdecznie. Nareszcie uda?o mi si? zalogowa? na Waszej stronie. Ciesz? si? z tego bardzo, poniewa? mam do przekazania informacj? na temat zaobr?czkowanego ?ab?dzia niemego. Nadal ma si? dobrze. Widuj? go regularnie. Mieszka w przepi?knym miejscu, dzikim i odludnym. W ubieg?ym roku para nie dochowa?a si? m?odych. W tym staruszkowie wodz? trójk? maluchów. To tyle nowo?ci. Pozdrawiam serdecznie. Marzena Jachimowicz
Zobacz Komentarze Newsów
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Słoneczny panel
 Dziś jest:

 Wschód słońca: 5:25
 Zachód słońca: 20:13

 Dzień trwa:
14 Godzin 48 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 4:00
Zaobraczkowano w 2017
407
poprzednie lata
biezace obraczkowania
Losowa fotografia
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Jurek
13/06/2016 07:14
Okazuje si?, ?e s? dwa bo?ki z czarnymi elsami, wi?c ten PLG...... jeszcze do odczytu.

Jurek
09/06/2016 12:37
Obr?czka na bo?ku odczytana :-)

Jurek
07/06/2016 09:26
Na ?akach ko?o Ryczywo?u chodz? bo?ki z obr?czkami - czrna elsa PLG..... do odczytu.

Jurek
23/05/2016 21:29
Spotka?em dzi? w Buczynie par? ?urawi z bardzo ma?ymi piskl?tami.

Jurek
11/05/2016 07:28
W budkach l?gowych ju? s? piskl?ta. Wczoraj kontrola w Buczynie.

Archiwum
Last Seen Users
tomi23 1 week
Jurek 4 weeks
aconithum10 weeks
ww13 weeks
Damian14 weeks
Bernard34 weeks
micza40 weeks
jamarzanka41 weeks
beata_anna47 weeks
Dario g51 weeks
Ostatnie Artykuły
LISTOPADOWE JEZIORA ...
LISTOPADOWE JEZIORA ...
Bociany 2015
Atak bielika
OBR?CZKOWANIE 2014
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Kilka s?ów o sobie
Zmiana prawa - co Wy...
Obserwacje - Karmnik...
plener jesien 2011
Wycieczki, wypady, w...
Najciekawsze Tematy
do pogadania [15]
Wiosna [10]
Kilka s?ów o sobie [9]
Wycieczki, wypady... [9]
biwak 2009 [9]
Kto? Gdzie?
Odwiedzający oglądają:
54.158.39.xxx @ news.php
Bot-Łapacz Panel
Ostatnie sprawdzenie: : 12:26:58
Wykrytych liczba: : 0
Ostatnie sprawdzenie ID: : 671
Copyright © 2009 Studio Reklamowe EvE